6011 гр. Стара Загора, България

ул. Новозагорско шосе 032018

Тел.: +359 889 774 161 Тел.: +359 887 333 661

Email: office@autovia.bg